Rialacha Scoile / SCHOOL RULES
Leagan Gaeilge (English version below)

1. Iarrtar ar gach scolaire culaith na scoile a chaitheamh.
2. Bá choir do ainm an scolaire a bheith ar gach ball de culaith na scoile.
3. Caithfidh gach scolaire a bheith ina rang roimh 9.30 r.n.
4. Níl cead ag scolaire ar bith dul go dtí na siopaí ná clós na scoile a fhágail.
5. Níl cead ag scolairí milseáin, seaclaidí, criospaí, iógart, deochanna bolgáin nó guma choganta a thabhairt isteach na soile mar lón. Móltar lón folláin – ceapairí, torthaí srl.
6. Caithfidh gach scolaire lón a ithe sa rang sula dtéann siad amach sa chlós ag am sosa.
7. Iarrtar ar scolairí a bheith maith dá chéile agus cuideachta a dhéanamh le chéile nuair atá siad amuigh ad súgradh sa clós.
8. Nuair a théann scolairí amach ag am sosa, níl cead acu theacht isteach na scoile go dtí go mbuailtear an chlog.
9. Níl cead ag scolaire ar bith droch chaint a úsáid i dtimpeallacht na scoile.
10. Níl cead liathroidí a bhualadh in éadan na ballaí.
11. Tá cead ag scolairí fanacht sna seomraí ranga ag léamh ar laethannta droch aimsire.
12. Níl cead ag scolairí a bheith sa halla mór ach amháin fá choinne Corp Oideachas nó léim ard.
13. Níl cead ag scolairí a bheith ag rith nó ag scáirtigh sa scoil.
14. Níl cead ag scolaire a áit a fhágáil gan cead an mhúinteora.
15. Caithfidh gach scolaire a chuid oibre a dhéanamh, bheith múinte sa rang agus Gaeilge a labhairt.
16. Níl cead ag duine ar bith a bheith ag súgradh sa scoil i ndiaidh 3.00 i.n.
17. Níl cead fón póca/ iPods nó nó ríomhchluichí a thabhairt na scoile.
18. Caithfear cead scríofa a fháil óna tuismitheoirí má tá ag scolaire ar bith an scoil a fhagáil luath.
19. Níl cead a bheith ag cur isteach ar obair an ranga, ag siúl thart gan cead, ag caint gan cead, obair nó iompar mí-shásúil a chur in iúil, ag caitheamh thart bruscar.
20. Iarrtar ar Thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an obair baile déanta ag an pháiste/í.
21. Naíonáin le tógáil na bhaile ag 2.00 i.n.
22. Má tá páistí as lathair ón scoil ar feadh 20 lá nó níos mó, tá sé mar dhualgas ar an scoil faoi “An tAcht Oideachas (2000)” an Bord Leasa Oideachas a chuir ar an eolas seo. Mar Thuismitheoir/Caomhnóir, caithfear a inse don Múinteoir, má tá do pháiste as lathair agus an fáth.

1. Students are required to wear the school uniform.
2. Students are advised to have their names on each item of clothing.
3. Students are required to be in the relevant classes prior to 9.30 a.m.
4. Students are not permitted to leave the school grounds.
5. Students are not permitted to bring sweets, chocolate, crisps, yoghurt, fizzy drinks or chewing gum for lunch, it is asked that students bring a healthy lunch e.g. sandwiches, fruit etc.
6. All students must eat their lunch in their classrooms before moving to the school yard at break time.
7. Students are asked to behave nicely toward one another and to play together at break time in the school yard.
8. When students are in the schoolyard they must stay there until the bell is rung, they are not permitted back to the classrooms until that time.
9. Students are not permitted to use foul language in the school or its grounds.
10. It is not permitted to propel balls against school walls.
11. Students are permitted to read quietly in their classrooms at break time during inclement weather.
12. Students are not permitted to idle in the hall excepting allotted P.E. and high jump times.
13. Students are not permitted to run or shout in the school.
14. Students are not permitted to leave their seats without their teacher’s permission.
15. Students must complete their tasks, conduct themselves with manners and speak Gaeilge during school hours.
16. No person is permitted to play in the school grounds after 3.00 pm.
17. Mobile phones, iPods and computer games are not permitted in school.
18. Written permission from parents/guardians is required if students wish to leave school before 3.00 p.m.
19. Students must not interrupt class work, speak without permission, walk around without permission, to submit unsatisfactory work or dispose of rubbish incorrectly in the classroom.
20. Parents/Guardians are asked to check that students’ homework is complete.
21. Infants must be collected at 2.00pm.
22. Should a student miss 20 days or more, the school is obligated under “The Education Act (2000)” to inform the Education Department. Parents/Guardians must ensure that teachers are made aware of the reasons for any absences.

“Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.” ― Albert Einstein