AN DIALANN / DIARY
“Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.”
― Socrates

Féilire don Scoilbhliain 2017-2018

Téarma 1

• Saoire na Samhna
Scoil ag druid ar an Aoine 27/10/17 agus ag athoscailt ar an Luan 06/11/17

• Saoire na Nollag
Scoil ag druid ar an Aoine 22/12/17 agus ag athoscailt ar an Luan 08/01/18 do téarma 2

Téarma 2

Scoil ag athoscailt ar an Luan 08/01/18 do téarma 2
• Sos lár téarma Feabhra
Scoil ag druidte ar an Déardaoin 15/02/18 agus an Aoine 16/02/18

• Lá Fhéile Pádraig 17/03/18 an Satharn dá bhrí sin beidh an scoil druidte ar an Luan 19/03/18

• Saoire na Cásca
Scoil ag druid ar an Aoine 23/04/18 agus ag athoscailt ar an Luan 09/04/18 do téarma 3

Téarma 3

Scoil ag athoscailt ar an Luan 09/04/18 do téarma 3
• Scoil druidte ar na leathanta seo leanas – Saoire Bainc
Dé Luain 07/05/18
Dé Luain 04/06/18

• Saoire an tSamhraidh
Scoil ag druid ar an Mháirt 26/06/18 agus ag athoscailt ar an Luan 03/09/18 don scoil bhliain úr 2018-2019

*Beidh an scoil druidte lá amháin eile le linn na bliana do thraenáil do Fhoireann na scoile. Cuirfear ar an eolas sibh nuair a fhaigheann muid fógra faoi dháta.

Príomhoide Síle Uí Bhiataigh – Fón 074 95 48162 – Ríomhphost annagryns@gmail.com – Seoladh Gréasáin www.scoilanagaire.comCalendar for the 2017-2018 School Year

Term 1

• Mid-term Holidays (Halloween)
School closes on Friday 27/10/17 and reopens on Monday 06/11/17

• Christmas Holidays
School closes Friday 22/12/17 and reopens on Monday 08/01/18 for term 2

Term 2

School reopening on Monday 08/01/18 for term 2
• Mid-term mid-February
School closed on Thursday 15/02/18 and Friday 16/02/18

• St Patrick's Day 17/03/18 falls on Saturday, therefore the school will be closed on Monday 19/03/18

• Easter Holiday
School closes Friday 23/04/18 and reopens on Monday 09/04/18 for term 3

Term 3

School reopening on Monday 09/04/18 for term 3
• School closed on the following dates - Bank Holidays
Monday 07/05/18
Monday 04/06/18

• Summer Holiday
School closes Tuesday 26/06/18 and reopens on Monday 03/09/18 for new school year 2018-2019

* The school will be closed one day during the year for the training of the School Team. You will be notified when we receive a notice of a date.

Príomhoide Síle Uí Bhiataigh – Fón 074 95 48162 – Ríomhphost annagryns@gmail.com – Seoladh Gréasáin www.scoilanagaire.com

​​