Brat Glas/Green Flag
Cód Glas Scoil Naomh Dúigh

Seo ár scoil, Scoil Naomh Dúigh,
síleann muid, an bruscar, nár bhfiú í.
Piocann muid suas gach rud a fheicimid.
Nil sé deas, sin an rud a thuigeann muid.

Baineann muid úsáid as an múirín.
Is maith linn é, sin an fhírinne.
Is fusa an rud é a úsáid,
agus anois is rud é ata faoi bhróid.

Tá ár scoil slachtmhar glan,
agus ba mhaith linn é a choinnéal mar sin.
Cuidigh linn a phobal bhréa,
Le chéile ní rachaidh muid ar strae.
Clár Notaí

Update
We are delighted to announce that we have been granted our first green flag.  A huge congratulations to all of our very hard working committee who have really immersed themselves in this initiative.


Tá áthas orainn a rá go bhfuair muid stadas brat glas dó'n chéad uair i mbliana.  Míle buíochas dó'n choiste glas a d'obair go díograsach i gconaí.

An téama i mbliana, bruscar agus fuíll.
​Our theme this year is litter and waste​

Please visit www.greenschoolsireland.org  for more information